SKF de gezelligste tafeltennis club van Nederland! Dat geldt ook voor de jeugdafdeling. Bij SKF wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd. Naast de trainingen en de competitie worden er regelmatig toernooien gespeeld, er is een jaarlijkse sportdag, een Sinterklaasfeest, een dubbeltoernooi voor de hele familie, de Tour de SKF en nog meer. Ook organiseert de jeugdafdeling van SKF de jaarlijkse scholierenkampioenschappen voor alle scholieren uit de groepen 5 t/m 8.

Inloopmiddag

Voor alle jeugdleden, en kinderen die graag kennis willen maken met tafeltennis en tafeltennisvereniging SKF, is er elke woensdagmiddag een inloopmiddag. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen kinderen binnen lopen en lekker vrij spelen. Dit onder deskundige begeleiding van Bert Vos die met de kinderen speelt en hun de eerste slagen bijbrengen. Kinderen mogen zo dan een aantal keren mee komen doen om te kijken of ze tafeltennis leuk vinden.

Training

Als kinderen de eerste slagen onder de knie hebben mogen ze mee gaan doen met de trainingen.
De trainingsgroepen bestaan uit ongeveer 10 tot 12 kinderen. Er wordt gedurende de week getraind op alle niveau’s.

Competitie

Per seizoen worden twee competitierondes gespeeld. De najaarscompetitie wordt gespeeld van september tot begin december en de voorjaarscompetitie van eind januari tot begin mei.  Als kinderen de bal goed op tafel kunnen houden, kunnen ze al beginnen met competitie spelen. Meestal is er wel ruimte in de beginnersteams om in te stromen tijdens een seizoen als kinderen dat willen. Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Meer informatie over de competitie.

Ook komen spelen?

Wil je ook een keer komen kijken, kom dan gerust binnen op woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het is, als je al wel en beetje kan tafeltennissen, ook mogelijk om een keer mee te doen met de beginnerstraining. Heb je nog vragen, mail met Pieter van den Berg pietervandenberg94@hotmail.com

Beleidsplan jeugd

De technische Jeugdcommissie werkt volgens het beleidsplan jeugd 2019-2021. Zij hebben dit aan de hand van de speerpunten uit het algemene beleidsplan opgesteld. De speerpunten van het beleidsplan jeugd zijn:

 • speerpunt 1: werving en behoud jeugdleden
 • speerpunt 2: elke jeugdspeler kan spelen op zijn eigen niveau
 • speerpunt 3: goede opvang en begeleiding
 • speerpunt 4: veilig sportklimaat

Aan de hand van bovenstaande speerpunten is een plan uitgeschreven waarin staat hoe de commissie bovenstaande punten ziet en hoe ze daar vorm aan gaan geven komende jaren.

Volledige beleidsplan jeugd.

Trainingsgroepen

In het onderstaande schema kun je lezen in welke trainingsgroep je ingedeeld zit. Zorg dat je op tijd op de training verschijnt. Dat betekent dat je op het moment dat de training begint omgekleed in de zaal aanwezig bent. Tijdens de training is het de bedoeling dat je een korte broek, t-shirt en gymschoenen met lichte zolen draagt. Kauwgom of ander snoep mag niet worden gegeten tijdens de trainingen.

Mocht je een keer ziek zijn, of echt geen zin hebben, dan meld je jezelf af bij je trainer of je belt voor het begin van de training naar het clubgebouw.

Toernooien

SKF organiseert voor de jeugd verschillende toernooien en andere activiteiten. Je krijgt hiervoor een uitnodiging in je mailbox. Ook worden de toernooien en activiteiten op de website en Facebook gezet. Daarnaast organiseert de NTTB ook een aantal officiële toernooien. Afhankelijk van je niveau en licentie kun je aan deze toernooien meedoen. Ook hiervoor wordt je uitgenodigd.

Competitie najaar 2022

Het competitieprogramma van de voorjaarscompetitie 2022 voor de 5 jeugdteams vind je hier:

Jeugd SKF 1 najaar 2022

Jeugd SKF 2 najaar 2022

Jeugd SKF 3 najaar 2022

Jeugd SKF 4 najaar 2022

Op zaterdag 17 september begint de jeugdcompetitie. Je hebt voor die tijd het digitale competitieboekje al gekregen van de wedstrijdsecretaris. Mocht je hem nog niet hebben vraag er dan naar bij je trainer of mail met wsj@ttv-skf.nl.

Bar en rijrooster ouders

In het competitieboekje staan alle wedstrijdschema’s en de roosters voor het rijden van ouders en de bardienst van ouders. Ook staat er allerlei informatie in over het hoe en wat rondom competitie.

Kleding en batjes

De materialen worden verzorgd door Dicky de Jong. Dicky is geregeld aanwezig voor vragen over en aanschaf van materialen. Ook kun je hem bereiken via e-mail of telefoon (dicky_de_jong@hotmail.com of 06-45780943).

De kleding kun je bestellen bij Pieter van den Berg pietervandenberg94@hotmail.com. De shirts worden op huurbasis aan de jeugdcompetitiespelers gegeven.

Het is verplicht het SKF shirt te dragen bij competitiewedstrijden en officiële toernooien. Het liefst zien wij daar de SKF broek bij. Mocht dat niet lukken dan is een ander broekje (of rokje voor de meisjes) ook toegestaan. De sportschoenen mogen geen donkere of afgevende zolen hebben.

Meer informatie over kleding en materialen.

Opruimen

De teams de in de ochtend spelen zorgen ervoor dat de zaal helemaal klaargezet wordt. De landelijke teams zetten na hun wedstrijd alles weer terug in de zaal. Ruim, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, je rommel op! Laat geen lege verpakkingen of flesjes slingeren in de zaal of in de kleedkamer.

Coaching

Helaas is het niet mogelijk om voor elk jeugd

team een vaste coach te vinden. Aanspreekpunt voor coaching van de thuiswedstrijden is Pieter van den Berg. Uiteraard probeert Pieter om voor elke thuiswedstrijd een coach te regelen. Mocht een team geen coach hebben, mogelijk kan een ouder dan coachen of kunnen de spelers elkaar coachen. Ga tijdens de wedstrijden van je teamgenoten niet weg, maar kijk naar de wedstrijd. Dat is veel leuker voor je teamgenoot en mogelijk kan je je teamgenoot helpen met aanwijzingen.

Mocht je als ouder/begeleider graag meer van tafeltennis willen weten om bij uitwedstrijden de spelers een beetje te kunnen voorzien van aanwijzingen, dan kan je dat aangeven bij Dicky de Jong via 06-45780943 of dicky_de_jong@hotmail.com. SKF geeft bij voldoende aanmeldingen een workshop !

Aansprakelijkheid vervoer van leden

Artikel 34 van het Huishoudelijk Reglement:

Aansprakelijkheid bij vervoer van leden, onder meer ten behoeve van competitie en toernooien:

 1. Leden die op eigen gelegenheid al dan niet samen met andere leden en/of derden naar locaties reizen om competitie te spelen of deel te nemen aan toernooien of trainingen doen dat op eigen risico.
 2. Voor persoonlijk letsel of ander schade die kan ontstaan tijdens bedoeld vervoer of tijdens het sporten kan de verenging niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook voor jeugdleden die in voorkomende gevallen per auto worden vervoerd door een begeleider of gebruik maken van het openbaar vervoer.
 3. Vervoerders wordt daarom aangeraden een verzekering voor mede-inzittenden af te sluiten.

Meer informatie over de competitie

Teams voorjaar 2023

SKF 1

 • Xijin Zheng

 • Bastian Ramakers

 • Robin Klomp

 • Stijn Stellaard

SKF 2

 • Daan van Eldik

 • Levi de Boer

 • Gerian van Roekel

 • Maarten van Dodeweerd

SKF 3

 • Stan Robbers

 • David Orozco Escobar

 • Jorian Doornenbal

 • Lars de Hoog

 • Matthew de Wilde

SKF 4

 • Ruben Kruis

 • Demi Marchal

 • Roan van de Brink

 • Finn Hoefnagel

Commissies en trainers jeugd

Technische commissie jeugd
<center><font size="3"></font></center>

Wedstrijdsecretaris

Tonnie van Eldik a.i.
wsj@
ttv-skf.nl

<center><font size="3">Ad van tuil</font></center>

Ad van tuil

Algemeen lid
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

Bestuurslid

Diverse functies jeugd
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

Aanspreekpunt trainingen, kleding
<center><font size="3">Dicky de Jong</font></center>

Dicky de Jong

Materialen jeugd

Adviseren en bestellen van materialen voor de jeugd

06-45780943
Dicky_de_jong@
hotmail.com

<center><font size="3">Patrick Ramakers</font></center>

Patrick Ramakers

Coordinator toernooien
Jeugdtrainers
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

<center><font size="3">Bert Vos</font></center>

Bert Vos

Ontspanningscommissie
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

Algemeen lid
<center><font size="3">Jeffrey Vonk</font></center>

Jeffrey Vonk

Algemeen lid
<center><font size="3"> Erik Verzijl</font></center>

Erik Verzijl

G-D8VSD89JC0