SKF de gezelligste tafeltennis club van Nederland! Dat geldt ook voor de jeugdafdeling. Bij SKF wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd. Naast de trainingen en de competitie worden er regelmatig toernooien gespeeld, er is een jaarlijkse sportdag, een Sinterklaasfeest, een dubbeltoernooi voor de hele familie, de Tour de SKF en nog meer. Ook organiseert de jeugdafdeling van SKF de jaarlijkse scholierenkampioenschappen voor alle scholieren uit de groepen 5 t/m 8.

Inloopmiddag

Voor alle jeugdleden, en kinderen die graag kennis willen maken met tafeltennis en tafeltennisvereniging SKF, is er elke woensdagmiddag een inloopmiddag. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen kinderen binnen lopen en lekker vrij spelen. Dit onder deskundige begeleiding van Bert Vos die met de kinderen speelt en hun de eerste slagen bijbrengen. Kinderen mogen zo dan een aantal keren mee komen doen om te kijken of ze tafeltennis leuk vinden.

Training

Als kinderen de eerste slagen onder de knie hebben mogen ze mee gaan doen met de trainingen.
De trainingsgroepen bestaan uit ongeveer 10 tot 12 kinderen. Er wordt gedurende de week getraind op alle niveau’s.

Competitie

Per seizoen worden twee competitierondes gespeeld. De najaarscompetitie wordt gespeeld van september tot begin december en de voorjaarscompetitie van eind januari tot begin mei.  Als kinderen de bal goed op tafel kunnen houden, kunnen ze al beginnen met competitie spelen. Meestal is er wel ruimte in de beginnersteams om in te stromen tijdens een seizoen als kinderen dat willen. Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Meer informatie over de competitie.

Ook komen spelen?

Wil je ook een keer komen kijken, kom dan gerust binnen op woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het is, als je al wel en beetje kan tafeltennissen, ook mogelijk om een keer mee te doen met de beginnerstraining. Heb je nog vragen, mail met Pieter van den Berg pietervandenberg94@hotmail.com

Beleidsplan jeugd

De technische Jeugdcommissie werkt volgens het beleidsplan jeugd 2019-2021. Zij hebben dit aan de hand van de speerpunten uit het algemene beleidsplan opgesteld. De speerpunten van het beleidsplan jeugd zijn:

  • speerpunt 1: werving en behoud jeugdleden
  • speerpunt 2: elke jeugdspeler kan spelen op zijn eigen niveau
  • speerpunt 3: goede opvang en begeleiding
  • speerpunt 4: veilig sportklimaat

Aan de hand van bovenstaande speerpunten is een plan uitgeschreven waarin staat hoe de commissie bovenstaande punten ziet en hoe ze daar vorm aan gaan geven komende jaren.

Volledige beleidsplan jeugd.

Trainingsgroepen

In het onderstaande schema kun je lezen in welke trainingsgroep je ingedeeld zit. Zorg dat je op tijd op de training verschijnt. Dat betekent dat je op het moment dat de training begint omgekleed in de zaal aanwezig bent. Tijdens de training is het de bedoeling dat je een korte broek, t-shirt en gymschoenen met lichte zolen draagt. Kauwgom of ander snoep mag niet worden gegeten tijdens de trainingen.

Mocht je een keer ziek zijn, of echt geen zin hebben, dan meld je jezelf af bij je trainer of je belt voor het begin van de training naar het clubgebouw.

Toernooien

SKF organiseert voor de jeugd verschillende toernooien en andere activiteiten. Je krijgt hiervoor een uitnodiging in je mailbox. Ook worden de toernooien en activiteiten op de website en Facebook gezet. Daarnaast organiseert de NTTB ook een aantal officiële toernooien. Afhankelijk van je niveau en licentie kun je aan deze toernooien meedoen. Ook hiervoor wordt je uitgenodigd.

Je kunt de data van deze toernooien vast in je agenda zetten. De externe toernooien zijn al bekend, de interne toernooien en activiteiten worden binnenkort ook op deze lijst gezet.

Competitie voorjaar 2019

Op zaterdag 8 september begint de jeugdcompetitie met een thuiswedstrijd. Je hebt voor die tijd het competitieboekje al gekregen van de wedstrijdsecretaris Menno van Eek. Mocht je hem nog niet hebben vraag er dan naar bij je trainer of mail met Menno wsj@ttv-skf.nl.

Bar en rijrooster ouders

In het competitieboekje staan alle wedstrijdschema’s en de roosters voor het rijden van ouders en de bardienst van ouders. Ook staat er allerlei informatie in over het hoe en wat rondom competitie.

Kleding en batjes

De materialen worden verzorgd door Dicky de Jong. Dicky is elke maandag en woensdag en geregeld op de zaterdag aanwezig voor vragen over en aanschaf van materialen. Ook kun je hem bereiken via e-mail of telefoon (dicky_de_jong@hotmail.com of 06-45780943).

De kleding kun je bestellen bij Edwin Vonk. Hij is te bereiken via brenda.vonk@hotmail.com

Het is verplicht het SKF shirt te dragen bij competitiewedstrijden en officiële toernooien. Het liefst zien wij daar de SKF broek bij. Mocht dat niet lukken dan is een ander broekje (of rokje voor de meisjes) ook toegestaan. De sportschoenen mogen geen donkere of afgevende zolen hebben.

Meer informatie over kleding en materialen.

Opruimen

De teams de in de ochtend spelen zorgen ervoor dat de zaal helemaal klaargezet wordt. De landelijke teams zetten na hun wedstrijd alles weer terug in de zaal. Ruim, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, je rommel op! Laat geen lege verpakkingen of flesjes slingeren in de zaal of in de kleedkamer.

Coaching

Helaas is het niet mogelijk om voor elk jeugdteam een vaste coach te vinden. Aanspreekpunt voor coaching van de thuiswedstrijden is Pieter van den Berg. Uiteraard probeert Pieter om voor elke thuiswedstrijd een coach te regelen. Mocht een team geen coach hebben, mogelijk kan een ouder dan coachen of kunnen de spelers elkaar coachen. Ga tijdens de wedstrijden van je teamgenoten niet weg, maar kijk naar de wedstrijd. Dat is veel leuker voor je teamgenoot en mogelijk kan je je teamgenoot helpen met aanwijzingen.

Mocht je als ouder/begeleider graag meer van tafeltennis willen weten om bij uitwedstrijden de spelers een beetje te kunnen voorzien van aanwijzingen, dan kan je dat aangeven bij Dicky de Jong via 06-45780943 of dicky_de_jong@hotmail.com. SKF geeft bij voldoende aanmeldingen een workshop !

Meer informatie over de competitie

Barrooster najaar 2019

7 september
10.30 – 12.30 uur Just Gerritsen
12.30 – 14.30 uur Iris Leskens
14.30 – 16.30 uur Nick van Dijk en Dani van Bergen
16.30 – eind Florian Scholten

14 september
10.30 – 12.30 uur Niels Pater
12.30 – 14.30 uur Lauren Klerx

21 september
10.30 – 12.30 uur David Orozco Escobar
12.30 – 14.30 uur Marnix Boot
14.30 – 16.30 uur Manuel de Bruin en Eelke de Jong
16.30 – eind Florian Scholten

28 september
10.30 – 12.30 uur Bernard Verdouw
12.30 – 14.30 uur Bastian Ramakers
14.30 – 16.30 uur Aniek Jansen
16.30 – eind Jeffrey van Eek

19 oktober
10.30 – 12.30 uur Rogier van den Broek
12.30 – 14.30 uur Maickel Kosterman

2 november
10.30 – 12.30 uur Joran Hangoor
12.30 – 14.30 uur Mees Noortman/Olaf Kooijman
14.30 – 16.30 uur Xijin Zheng en Hugo Keijzer
16.30 – eind Florian Scholten

23 november
10.30 – 12.30 uur Daniel van Klinken
12.30 – 14.30 uur Olaf van Passel

30 november
10.30 – 12.30 uur Levi de Boer
12.30 – 14.30 uur Jurre Schelhaas
14.30 – 16.30 uur Toine van Viegen
16.30 – eind Niels Bremer

Teams voorjaar 2019

SKF 1

<center><font size="3">Nick van Dijk</font></center>

Nick van Dijk

<center><font size="3">Dani van Bergen</font></center>

Dani van Bergen

<center><font size="3">Jeffrey van Eek</font></center>

Jeffrey van Eek

Djen Bakx

Xijin Zheng

SKF 2

Mees Noortman

Olaf Kooijman

<center><font size="3">Iris Leskens</font></center>

Iris Leskens

<center><font size="3">Bastian Ramakers</font></center>

Bastian Ramakers

SKF 3

<center><font size="3">Niels Bremer</font></center>

Niels Bremer

<center><font size="3">Aniek Jansen</font></center>

Aniek Jansen

<center><font size="3">Toine van Viegen</font></center>

Toine van Viegen

<center><font size="3">Adri van Tuil</font></center>

Adri van Tuil

SKF 4

<center><font size="3">Lauren Klerx</font></center>

Lauren Klerx

<center><font size="3">Rogier van den Broek</font></center>

Rogier van den Broek

<center><font size="3">Niels Pater</font></center>

Niels Pater

<center><font size="3">Maickel Kosterman</font></center>

Maickel Kosterman

SKF 5

<center><font size="3">Eelke de Jong</font></center>

Eelke de Jong

<center><font size="3">Hugo Keijzer</font></center>

Hugo Keijzer

<center><font size="3">Manuel de Bruin</font></center>

Manuel de Bruin

SKF 6

<center><font size="3">David Orosco Escobar</font></center>

David Orosco Escobar

<center><font size="3">Stan Robbers</font></center>

Stan Robbers

<center><font size="3">Daniel van Klinken</font></center>

Daniel van Klinken

<center><font size="3">Marnix Boot (reserve)</font></center>

Marnix Boot (reserve)

SKF 7

<center><font size="3">Bernard Verdouw</font></center>

Bernard Verdouw

<center><font size="3">Just Gerritsen</font></center>

Just Gerritsen

<center><font size="3">Joran Hangoor</font></center>

Joran Hangoor

Commissies en trainers jeugd

Technische commissie jeugd
<center><font size="3">Diederik Blok</font></center>

Diederik Blok

Voorzitter
<center><font size="3">Menno van Eek</font></center>

Menno van Eek

Wedstrijdsecretaris

06-34767191
wsj@
ttv-skf.nl

<center><font size="3">Ad van tuil</font></center>

Ad van tuil

Algemeen lid
<center><font size="3">Marc van den Berg</font></center>

Marc van den Berg

Bestuurslid
Diverse functies jeugd
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

Aanspreekpunt trainingen
<center><font size="3">Dicky de Jong</font></center>

Dicky de Jong

Materialen jeugd

Adviseren en bestellen van materialen voor de jeugd

06-45780943
Dicky_de_jong@
hotmail.com

<center><font size="3">Edwin Vonk</font></center>

Edwin Vonk

Kleding en materialen
<center><font size="3">Patrick Ramakers</font></center>

Patrick Ramakers

Coordinator toernooien
Jeugdtrainers
<center><font size="3">Dicky de Jong</font></center>

Dicky de Jong

<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

<center><font size="3">Bert Vos</font></center>

Bert Vos

<center><font size="3">Marc van den Berg</font></center>

Marc van den Berg

<center><font size="3">Jeffrey Vonk</font></center>

Jeffrey Vonk

Ontspanningscommissie
<center><font size="3">Pieter van den Berg</font></center>

Pieter van den Berg

Algemeen lid
<center><font size="3">Jeffrey Vonk</font></center>

Jeffrey Vonk

Algemeen lid
<center><font size="3">Marc van den Berg</font></center>

Marc van den Berg

Algemeen lid
<center><font size="3"> Erik Verzijl</font></center>

Erik Verzijl