Uitleg over de competitie

Competitie
In een jaar vindt een voorjaars- en een najaarscompetitie plaats. In een tafeltenniscompetitie wordt gespeeld in poules van 6 teams. Er worden in totaal 10 wedstrijden gespeeld, waarbij 5 uit en 5 thuis.
Aan het einde van de competitie wordt de stand bepaald aan de hand van het totaal aantal behaalde punten. Het team met de meeste punten wordt kampioen en heeft in dat geval recht op een hogere klassering in het daaropvolgende seizoen.

Spelers
Elk team bestaat uit drie of meer personen. Een wedstrijd wordt altijd met drie spelers gespeeld. Als een team uit meer dan drie spelers bestaat moet er dus elke week een speler uitvallen. Wie er welke wedstrijd uit valt staat aangegeven in het competitieprogramma dat de spelers aan het begin van het seizoen krijgen.

Begeleiding van de teams bij wedstrijden
Voor het bemannen van bar en keuken op de zaterdagochtend en -middag bij de thuiswedstrijden en voor de begeleiding van een team bij uitwedstrijden maken wij gebruik van de ouders van de spelers. Per competitie wordt elke ouder ingedeeld om één of twee keer het team naar een uitwedstrijd te rijden en het team aldaar te begeleiden. Welke ouders wanneer rijden wordt ook aangegeven in het competitieprogramma.

Lees dit NTTB Coachboekje eens door, daarin staat hoe het beste jeugd te begeleiden tijdens wedstrijden.

Voor de wedstrijd
De kinderen moeten ongeveer een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn voor het omkleden en inspelen. In die tijd kan ook alvast een deel van het wedstrijdformulier worden ingevuld.

De wedstrijd
Elke competitiewedstrijd worden er tien partijen gespeeld. Negen enkelpartijen (drie per speler) en een dubbelpartij. Iedere spelers speelt dus tegen alle drie de spelers van de tegenpartij, echter slecht twee spelers spelen een dubbel. Er kunnen dus in totaal tien punten gehaald worden.
Voor het tellen van de wedstrijden geldt de volgende regel: er wordt steeds om de wedstrijd geteld door een van beide partijen; de thuisspelende vereniging begint.

Tafeltennis etiquette
Voor de wedstrijd (na het inspelen) geven de spelers elkaar een hand om een prettige wedstrijd toe te wensen. Na de wedstrijd wordt wederom een hand gegeven om te feliciteren of te bedanken voor de wedstrijd. Het is daarnaast gebruikelijk ‘sorry’ te zeggen wanneer in een wedstrijd een punt wordt behaald met een net- of randbal, of de tegenstander fout serveert. Waarschijnlijk is het overbodig te melden dat tijdens een competitiewedstrijd de algemene normen van fatsoen blijven gelden en dat een wedstrijd bij bijv. (dreigend) verlies niet gepaard mag gaan met een hoop gevloek en getier of met misbruik van de tafels en ander materiaal.

Het wedstrijdformulier
Voorafgaand aan de competitie krijgt u een formulier waar het programma van de competitie (competitieformulier) en de spelers met hun telefoon- en bondsnummer op staan. De gegevens die op dit formulier staan zijn belangrijk voor het invullen van het wedstrijdformulier dat tijdens een competitiewedstrijd gebruikt wordt. Het wedstrijdformulier hoeft u alleen maar in te vullen wanneer een thuiswedstrijd gespeeld wordt, bij een uitwedstrijd zal de tegenstander hier zorg voor dragen. Hieronder zal kort het invullen van het wedstrijdformulier aan de orde worden gesteld.

Afdeling Gelre
Datum De betreffende datum van de dag
Wedstrijdnr. Het nr. dat op het competitieformulier voor de
betreffende wedstrijd staat
Form. afkomstig SKF
Wedstr. aangevangen Tijd van aanvang
Doorhalen Alles behalve jongens (ook bij gemengd)
Klassen en poule Zie bovenaan competitieformulier
Hand. scheidsrechters N.v.t.
(4) Letters van dubbelaars invullen
Ontvangende ver. Thuisspelende vereniging + teamnr. (SKF + nr)
Bezoekende ver. Uitspelende ver. + teamnr. (bijv. TVO 2)
Naam speler Voor- en achternaam speler
Bondsnummer Bondsnummer (zie comp.form./bondskaart)
Inv. uit team Oorspronkelijke team invaller (bij n.v.t. een -)
Gewonnen Aantal gewonnen partijen (excl. dubbel)
Verloren Aantal verloren partijen (excl. dubbel)
Handtek. aanvoerder Handtekening van de aanvoerder

Daarnaast moeten in de verschillende hokjes onder ‘game nr.’ de verschillende gamestanden ingevuld worden. Bij ‘uitslag’ vult u 1-0, of 0-1 in.

Bij een thuiswedstrijd dient u het origineel zowel als de gele kopie na de wedstrijd bij de bar in te leveren. De groene kopie geeft u mee aan de tegenstander.

Verdere vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het competitie spelen of  je willen opgeven, dan kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretaris voor de jeugd wsj@ttv-skf.nl.

Spelregel en informatieboekje

NTTB Spelregelboekje