Teams

De teams bestaan uit 3 of 4 spelers. Elke wedstrijd wordt gespeeld met 3 spelers, wat betekent dat een team met 4 spelers elke keer 1 uitvaller heeft. Eventueel mag een 4e speler wel de dubbel spelen.

Alleen in de vijfde klasse mag gespeeld worden met zowel 2, 3 als 4 spelers.

In het schema van jouw team kun je zien wie bij elke wedstrijd uitvaller is. Mocht je een keer niet kunnen spelen, of je bent ziek, dan kun je ruilen met elkaar. Er zijn ook een aantal teams met 3 spelers. Zij spelen alle wedstrijden.

Je bent zelf verantwoordelijk om een vervanger te zoeken als je echt niet kunt spelen. WACHT NIET TOT HET LAATSTE MOMENT OM EEN VERVANGER TE ZOEKEN!

Komt het voor dat er 1 of 2 spelers niet kunnen spelen, waardoor er een speler te kort is, dan kun je in een lager team kijken of de uitvaller van dat team in wil vallen bij jullie team. Een speler kan maximaal 3 keer invallen en een speler mag niet invallen in lagere teams (met een hoger teamnummer). Mochten er wijzigingen zijn t.o.v. het oorspronkelijke uitvalformulier, dan de wijziging zo snel mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris Menno van Eek via wsj@ttv-skf.nl of telefonisch 06 34767191.

 Aanvoerder

De speler die in het teamoverzicht als eerste genoemd wordt, is de aanvoerder van het team.

De aanvoerder zorgt ervoor dat de communicatie in het team goed verloopt. Dat betekent dat hij of zij ervoor zorgt dat iedereen weet wanneer er vertrokken wordt bij een uitwedstrijd, hij zorgt ervoor dat duidelijk is wie er uitvalt enz.

Vervoer

In het schema kun je lezen welke speler er aan de beurt is om vervoer te regelen. Meestal is dat één van de ouders, maar het mag natuurlijk ook iemand anders zijn. Mocht je op die datum geen vervoer kunnen regelen, probeer dan eerst zelf te regelen dat er geruild wordt. Het niet door laten gaan van een wedstrijd vanwege gebrek aan vervoer levert een boete op voor de vereniging. Bovendien worden er punten afgetrokken van de tot dan toe behaalde resultaten van het team en hebben zowel de tegenstanders als wij een hoop problemen om alles te regelen. Voor degenen die een TomTom hebben: via het programma Tomtom Home kun je verschillende toevoegingen voor het apparaat binnenhalen, waaronder nuttige plaatsen. Daarbij is ook een bestandje wat de adressen van alle tafeltennisclubs in Nederland heeft.

 Coaching

Helaas is het niet mogelijk om voor elk jeugdteam een vaste coach te vinden. Aanspreekpunt voor coaching van de thuiswedstrijden is Pieter van den Berg. Uiteraard probeert Pieter om voor elke thuiswedstrijd een coach te regelen. Mocht een team geen coach hebben, mogelijk kan een ouder dan coachen of kunnen de spelers elkaar coachen. Ga tijdens de wedstrijden van je teamgenoten niet weg, maar kijk naar de wedstrijd. Dat is veel leuker voor je teamgenoot en mogelijk kan je je teamgenoot helpen met aanwijzingen.

Mocht je als ouder/begeleider graag meer van tafeltennis willen weten om bij uitwedstrijden de spelers een beetje te kunnen voorzien van aanwijzingen, dan kan je dat aangeven bij Dicky de Jong via 06-45780943 of dicky_de_jong@hotmail.com. SKF geeft bij voldoende aanmeldingen een workshop !

 Kleding en batjes

De materialen worden verzorgd door Dicky de Jong. Dicky is elke maandag en woensdag en geregeld op de zaterdag aanwezig voor vragen over en aanschaf van materialen.

Ook kun je hem bereiken via e-mail of telefoon (dicky_de_jong@hotmail.com of 06-45780943).

De kleding wordt geregeld door Edwin Vonk. Hij is te bereiken via brenda.vonk@hotmail.com

Het is verplicht het SKF shirt te dragen bij competitiewedstrijden en officiële toernooien. Het liefst zien wij daar de SKF broek bij. Mocht dat niet lukken dan is een ander broekje (of rokje voor de meisjes) ook toegestaan. De sportschoenen mogen geen donkere of afgevende zolen hebben.

Opruimen

De teams de in de ochtend spelen zorgen ervoor dat de zaal helemaal klaargezet wordt. De landelijke teams zetten na hun wedstrijd alles weer terug in de zaal. Ruim, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, je rommel op! Laat geen lege verpakkingen of flesjes slingeren in de zaal of in de kleedkamer.

Wedstrijdformulier

Op een wedstrijdformulier moeten alle gegevens goed ingevuld worden. Het is belangrijk dat je je achternaam goed invult, dus niet Herman J. maar H. Jansen. Ook het bondsnummer moet ingevuld worden. Als dit niet ingevuld is dan krijgt SKF een boete! Je bondsnummer kun je vinden op je bondspas of in het overzicht van teams in dit boekje. Neem daarom altijd dit boekje mee naar uitwedstrijden zodat je de bondsnummers bij de hand hebt. Zorg dat je altijd je pasje bij je hebt. Vul, als je invaller bent, het teamnummer in waar je normaal altijd speelt, in de daarvoor bestemde kolom. Speel je altijd in SKF 6 en val je nu een keer in bij SKF 5, dan zet je in de kolom SKF 6 neer.

Na afloop van de wedstrijd ondertekent de aanvoerder het formulier. Bij thuiswedstrijden breng je het ingevulde formulier naar de bar. De tegenstanders krijgen het groene briefje mee. Bij uitwedstrijden krijg je zelf het groene, of in sommige gevallen het blauwe formulier mee. Zorg ervoor dat dit formulier zo snel mogelijk in het bezit is van de wedstrijdsecretaris. Dit doe je door het formulier na de wedstrijd achter de bar in te leveren, of bij je eerst volgende training achter de bar in het daarvoor bestemde bakje te doen.

Tijden

Een deel van de teams speelt bij thuiswedstrijden op zaterdagochtend om 11.00 uur en de rest op zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Zorg dat je minstens 30-45 minuten voordat de wedstrijd begint aanwezig bent, zodat je genoeg tijd hebt om jezelf om te kleden, je wedstrijdformulier in te vullen en in te spelen. Er spelen veel teams tegelijk thuis. Veel teams thuis betekent ook veel tegenstanders, er zijn dan dus veel spelers, die allemaal willen inspelen. Je bent als thuisteam verplicht om de tegenstanders voldoende te laten inspelen. Dus zorg dat je tijdig aanwezig bent.

De tijden van de uitwedstrijden kun je vinden in je competitieschema. Zorg je dat je minstens een half uur voor die tijd aanwezig bent bij de club waar je moet spelen.

Tegenstanders

Bij thuiswedstrijden heet je de tegenstanders bij binnenkomst welkom en stel je jezelf voor. Kijk op welke tafel jouw team de wedstrijd gaat spelen en zorg ervoor dat de tegenstanders de kans krijgen in te spelen (zie ook het stukje “tijden” hiervoor). Speel sportief. Vloeken en met je batje gooien en slaan is zeer onbeschaafd en onsportief en wordt door ons niet geaccepteerd. Je kunt dan uit de wedstrijd gehaald worden. Ook geef je je tegenstander altijd een hand na een gespeelde wedstrijd en na afloop van alle gespeelde wedstrijden en geef je ze een hand en wens je ze nog succes als ze weer naar huis gaan.

Competitieschema’s

In het competitieboekje en op de website vindt je het teamoverzicht en je competitieschema. Hierop vind je de data van de te spelen wedstrijden, waar de wedstrijd gespeeld word, wie er uitvalt en welke speler er verantwoordelijk is voor begeleiders (thuis) of chauffeur/begeleider (uit). Onderaan staan de adressen van de verenigingen waar je naartoe moet en hoe laat de wedstrijd begint. De wedstrijden zijn ook te vinden op onze website www.ttv-skf.nl

Begeleiding door ouders/begeleiders en vervoer

Aan ouders wordt gevraagd één of twee keer per seizoen te rijden naar een uitwedstrijd. Het rijden naar een uitwedstrijd houdt tevens in dat u optreedt als begeleider.

Hierbij een aantal aandachtspunten voor ouders/begeleiders die rijden:

 • Spreek van te voren af met de spelers hoe laat en waar vandaan jullie vertrekken. De meeste teams vertrekken vanaf het SKF clubgebouw.
 • Zorg dat de spelers een half uur van te voren op plaats van bestemming zijn.
 • De spelers dienen te spelen in clubtenue.
 • Voor de wedstrijd moeten de spelers de gelegenheid hebben om in te spelen.
 • Het team hoort zich voor te stellen aan de tegenstanders.
 • Na een gespeelde wedstrijd geven spelers elkaar een hand en feliciteren ze de gewonnen speler of nemen ze de felicitatie in ontvangst.
 • De spelers spelen ieder 3 wedstrijden enkel en twee van de drie spelers spelen 1 keer dubbel. Uitgezonderd bij de vijfde klasse.
 • Er wordt altijd met 3 spelers gespeeld, uitgezonderd de 5e klasse waar ook met 2 of 4 spelers gespeeld mag worden.
 • 4e klasse en hoger: Als je team 4 spelers heeft, is het toegestaan voor de 4e speler om eventueel de dubbel mee te spelen.
 • De spelers zijn om beurten scheidsrechter.
 • Zorg dat het wedstrijdformulier goed ingevuld wordt. Belangrijk hierbij is dat de bondsnummers ingevuld worden en dat het formulier na de wedstrijd ondertekend wordt door de eerst genoemde speler op het formulier. Een verkeerd ingevuld formulier levert een boete op!
 • Het wedstrijdformulier moet ingeleverd worden bij SKF. Je kunt het afgeven aan de barkeeper.
 • Probeer de spelers te begeleiden in hun spel. Als het even niet loopt zoals ze willen probeer ze dan op een positieve manier te stimuleren.
 • De spelers die niet hoeven te spelen kijken naar de wedstrijden van hun teamgenoten.
 • Spreek de spelers die onsportief gedrag vertonen of zich op een andere manier misdragen aan. Mocht dit gedrag te erg zijn, koppel het dan terug met Pieter of Menno.
 • Mocht je nog vragen hebben over de begeleiding, neem dan even contact op met Menno van Eek.