Woorden van dank

In de periode na het overlijden van Lien op 7 juli 2018 hebben we als gezin heel veel meeleven mogen ervaren van mensen binnen SKF. Op de condoleanceavond en bij de dankdienst op de dag erna waren de nodige leden van de club aanwezig. Daarnaast ontvingen we in onze brievenbus nog heel lang blijken van meeleven. Namens het bestuur was er een bloemstuk bij de begrafenis. Ook daarvoor onze dank. In de afgelopen twee jaar, waarin Lien de nodige behandelingen moest ondergaan, voelden we gesteund door de belangstelling. Het gemis van Lien en het verdriet daarover is heel groot in ons gezin. Daarbij is het een troost om te ervaren dat SKF niet alleen een club is, waar je van tijd tot tijd een balletje slaat. Ik dank iedereen daar hartelijk dank voor, mede namens de kinderen en kleinkinderen.

Henk Brouwer