Nieuws van “bar en gebouw”

Na een periode van dan weer een te warme zaal en dan weer een te koude, hebben we de afgelopen maanden, samen met onze nieuwe onderhoudsman René Jansen, de verwarming goed onder handen genomen. Kapotte onderdelen zijn vervangen. Er is weer groot onderhoud verricht en nieuwe thermostaten moeten alles beter regelen. Daarnaast zijn deze thermostaten op die plekken gemonteerd waar het zin heeft. Helaas kunnen we het hele verwarmingsbuizen systeem niet veranderen, maar we hopen met creatieve thermostaatinstellingen het toch iedereen naar de zin te maken. Natuurlijk staan wij altijd open voor opbouwende kritiek.

Ondertussen is iedereen ook al gewend aan de nieuwe flesjes (fris)drank, die we in de bar verkopen. Administratief is het ook veel beter bij te houden, met tot gevolg dat we bij onze regelmatige tellingen weinig voorraadsverschillen zijn tegengekomen. Een zeer positieve ontwikkeling dus.

Nadat onze kassa kapot is gegaan, zijn wij voor barbetalingen geheel overgegaan op het computersysteem dat Adri van Dorp knap ontwikkeld heeft. Een grote groep “barkeepers” kan er steeds beter mee overweg. Toch hebben we gemeend het geheel wat gebruikersvriendelijker te moeten maken. Adri en ondergetekende zijn momenteel hard bezig om de hele layout te verbeteren. De kans op fouten zal daardoor geringer worden. Daarnaast zal ook de invoer sterk vereenvoudigd worden. Onervaren barkeepers zullen hun weg in het systeem daardoor makkelijker kunnen vinden.

Er staan nog meer verbeteringen op stapel, waarop wij graag een volgende keer nader terug komen.

Marc Sassenus
(Bestuurslid Bar en Gebouw)