Breed motorisch opleiden bij SKF

Afgelopen donderdag heeft Martijn Spithoven, afdelingsondersteuner in de afdeling Gelre, bij SKF in Veenendaal een gasttraining verzorgd met als thema “Breed motorisch opleiden”. We zijn vaak erg gericht op het tafeltennis specifiek opleiden, terwijl het juist goed is om spelers breed vaardigheden aan te leren. Het Athletic Skills model (ASM) beschrijft dit en laat zien dat dit voor iedere sport toegankelijk is.

Negen spelers en vier trainers hebben een interessante training gezien waarbij de diverse onderdelen van ASM aan bod zijn gekomen. In de warming-up kwamen een aantal elementen van ASM aan bod, in de vervolgoefeningen met bat (of een vervanger van het bat) en bal (of een vervanger van een bal) werd er ook flink gedifferentieerd in het aanbod.

Wat hebben we er van geleerd:
Vaak denken we bij een tafeltennistraining enkel aan techniek, tactiek, mentaal en fysiek en we doen dit voornamelijk middels tafeltennisgerichte oefeningen. Het is goed om op regelmatige basis een deel van de training te gebruiken voor het trainen van een aantal andere vaardigheden. Daarnaast is het speelse element echt niet alleen geschikt voor de allerkleinste of de breedtesportspelers, ook de fanatiekelingen ervaren deze afwisseling als leuk. Niet alle elementen waren nieuw en werden al toegepast in trainingen buiten de wedstrijdgerichte periode om, maar het is zeker niet onverstandig om wat meer structuur en regelmaat te ontwikkelen in het aanbieden van deze afwijkende trainingsvorm

De spelers waren enthousiast, in de afronding werd gevraagd of zij dit soort oefeningen vaker in de trainingen verwerkt zouden willen zien. Iedereen gaf aan dat zij dat graag zouden willen. Bij de vraag wie dit ook af en toe een hele training zou willen doen stak ongeveer de helft zijn vinger op.

Martijn dank voor deze leuke training. De spelers hebben een fantastische training gehad en de trainers hebben naast de theoretisch opgedane kennis ook weer nieuwe ideeën gekregen waarmee we de trainingen interessant kunnen houden.

Dicky de Jong
Jeugdtrainer ttv SKF