Verslag ALV 14 februari 2017

ALV 14 februari 2017.

Op 14 februari jongstleden heeft er weer een ALV plaatsgevonden. Met een groot aantal aanwezigen zijn de volgende zaken besproken.

Mededelingen en ingezonden brief
Tijdens de mededelingen is genoemd dat de club is benaderd door de firma SKF. Zij hebben ons erop gewezen dat we het lettertype in het logo niet mogen gebruiken. Dit lettertype is een geregistreerd beeldmerk. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om hier goed mee om te gaan.

Vervolgens zijn een aantal leden in het zonnetje gezet die 50 jaar lid zijn van TTV-SKF. Het betreft Hans Budding, Gert de Man, Henny Middelhoven, Gerard van Geerestein, Jan van Manen was helaas niet aanwezig, maar behoort al jaren tot de groep leden die meer dan 50 jaar lid zijn van onze vereniging.

Verder is geruime tijd stil gestaan bij een ingezonden brief, waarin een aantal leden hun zorgen hebben geuit. De brief is met name gestuurd als gevolg van de financiële resultaten en de trend die hierin zichtbaar is. Ook het bestuur maakt zich zorgen over een aantal ontwikkelingen binnen de club en gaat deze zaken oppakken. Als voorbeelden zijn genoemd: een oud-leden toernooi, een flyer actie in Veenendaal en een grondig onderzoek naar inkomsten en uitgaven binnen de vereniging.

Jaaroverzicht
Het jaaroverzicht is gepresenteerd, belangrijke punten hieruit zijn:

 • Per 31 december 2016 stond het ledenaantal op 178 leden en 2 trainers. Eind 2015 was dat nog 185 (en 4 donateurs).
 • In 2016 is Florian Scholten gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2015
 • Prestatief beleeft SKF een goed jaar: Dames 1 haalt voor de 3e achtereenvolgende keer de finale om het landskampioenschap, maar verliest wederom van Den Helder ondanks de aanmoedigingen van de vele supporters die naar Hilversum zijn afgereisd.
 • Op dezelfde dag staat ook Jongens 1 in de finale voor het landskampioenschap, maar ook zij verliezen helaas (van Litac uit Lichtenvoorde).
 • Heren 1 speelt in 2016 twee seizoenen in de eerste divisie, maar weet zich in het najaar helaas niet te handhaven.
 • SKF kent in 2016 nog altijd moeizame tijden: aantal leden structureel rond 180, wegvallende sponsoren en dalende barinkomsten.
 • In oktober en november deed SKF mee aan de grote clubactie: opbrengst 200 euro.

De cijfers van 2015, 2016 en 2017
Vervolgens is een groot gedeelte van de vergadering over de financiële resultaten van 2015 en 2016 gegaan en is de begroting voor 2017 besproken. Er is decharge verleend aan het bestuur voor de cijfers van 2015. Voor de realisatie van 2016 kon dit nog niet, omdat hier nog wat wijziging in doorgevoerd moeten worden.
Op advies van de kascontrolecommissie is een financiële commissie in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de inkomsten en uitgaven binnen de club. Enorm blij zijn we met de aangeboden hulp van Gert Jan van der Wal en Wim Wesselo om ons hierbij te helpen.
Ten aanzien van de begroting van 2017 voelde het bestuur zich genoodzaakt een niet sluitende, maar realistische, begroting voor te leggen. Deze begroting is voorlopig goedgekeurd. Weliswaar met de belofte dat het bestuur in september met een herziening van deze begroting komt en tevens concrete punten heeft om de financiële situatie te verbeteren. Het doel is om dan een realistische, maar beter sluitende begroting voor te leggen.

Het vergoedingenbeleid is uiteindelijk niet ter stemming gebracht, omdat recente ontwikkelingen een herziening van dit beleid noodzakelijk maken.

Bestuurlijke ontwikkelingen: Wisseling van de wacht
Na 5 jaar voorzitterschap en een heleboel jaren als algemeen bestuurslid heeft Diederik Blok de voorzittershamer overgegeven aan Marc Sassenus. We zijn erg blij met de tomeloze inzet van Diederik als voorzitter en de vele uurtjes die hij in de club heeft gestoken. Zelfs in tijden waarin er maar drie bestuursleden waren, heeft hij zijn verantwoordelijkheid gepakt. Als club mogen we erg blij zijn dat in de persoon van Marc Sassenus zo snel een opvolger is gevonden.
Verder is Gina van Poolen als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur. Voor weinig leden zal Gina onbekend zijn. Zij is er altijd en is al jaren actief voor de club. Ook haar bestuurlijke ervaring komt van pas.
Helaas hebben Wim Verzijl en Pieter van den Berg aangegeven niet verder te gaan als respectievelijk bestuurslid en aspirant bestuurslid. Heel jammer want ook deze mensen kennen de vereniging goed. Gelukkig blijft Pieter nog actief bij de jeugd. Wim zal na al die jaren, tijdelijk (toch Wim?), van het vrijwilligerstoneel verdwijnen

Het bestuur bestaat nu dus uit vier personen (Marc Sassenus, Kees Verzijl, Gina van Poolen en Hartger Olivier). Officieel één te weinig, we zijn dus op zoek naar aanvulling.

Diner bon
Onder alle aanwezigen (en dat waren er dit keer beduidend meer dan vorige edities) is tot slot een diner bon verloot. Adri van Dorp is de gelukkige en dat is meer dan verdiend!
Slot: Bedenk niet alleen wat SKF voor jou kan doen, maar ook wat jij voor SKF kunt doen!
De nieuwe voorzitter heeft de vergadering afgesloten met een boodschap voor alle leden. Speerpunten in zijn speech waren:

 • Met een positieve insteek zaken aanpakken.
 • Plezier en saamhorigheid vergroten.
 • Meer focus op ledenaantal. Hij beloofde zelfs koffie en taart als we eind 2018 meer dan 225 leden hebben!
 • Aandacht op het vergroten van de inkomsten.
 • Gelukkig zijn er genoeg leden die ideeën hebben en deze ook aandragen. Nu nog de handen om die ideeën te bewerkstelligen. De vraag die alle leden zich moeten stellen is niet wat de club voor jou kan doen, maar wat jij/u voor de club kunt doen.

Een volgende ALV wordt gehouden in september. Daarin zullen in ieder geval de volgende zaken besproken worden:

 • Realisatie cijfers 2016.
 • Resultaten analyse inkomsten en uitgaven.
 • Herziene begroting 2017.
 • Plan van aanpak (visie) om de huidige (financiële) situatie een positieve wending te geven.