Marc Sassenus, onze nieuwe voorzitter, stelt zich voor

Wij samen moeten het doen, voor onszelf en voor onze clubgenoten!

Op de ALV van 14 februari j.l. ben ik, Marc Sassenus, gekozen tot jullie nieuwe Voorzitter. Na een jaar ervaring opgedaan te hebben in het Bestuur, kwam de functie van Voorzitter vacant, door het vertrek van Diederik Blok. Hem wil ik natuurlijk in eerste instantie heel hartelijk bedanken voor alle jaren waarin hij zich geheel belangeloos heeft ingezet voor de club. In de soms moeilijke periodes heeft hij altijd weer kans gezien mensen te motiveren en te inspireren. Wij hopen hem nog lang als lid van SKF in ons midden te hebben.

Aan mij nu de taak, om samen met het Bestuur, de komende jaren SKF die kant op te sturen, waarin wij allen plezier aan het tafeltennissen kunnen blijven beleven, gecombineerd met een gezonde financiële toekomst.

Als ondernemer ben ik al meer dan 20 jaar gewend dagelijks beslissingen voor de korte of lange termijn te nemen, om ervoor te zorgen dat er continue een gezonde financiële basis is, waaruit verder ontwikkelingen gefinancierd kunnen worden. Een positieve kijk op de toekomst is daarbij vrijwel onontbeerlijk. Dat er soms ook wat hardere beslissingen genomen moeten worden, om het een en ander voor elkaar te krijgen, spreekt voor zich.

SKF is natuurlijk in eerste instantie de vereniging bij uitstek, waarin topsport, recreatiesport en gezelligheid al jarenlang gecombineerd worden. Onze fantastische zaal en gezellige bar zorgen ervoor dat wij allen een leuke tijd hebben, zodra we ons gebouw betreden. Zo moet het ook blijven.

Helaas is het momenteel zo, dat we een terugloop in ons ledenbestand hebben, met tot gevolg dat de inkomsten uit contributie en baromzet onder druk komen te staan. Onze prioriteit zal derhalve in eerste instantie liggen op het vergroten van ons ledenbestand. Wij zullen daarvoor een aantal plannen ontwikkelen, welke wij samen met alle leden tot een succes hopen te maken. Alle ideeën die kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van onze vereniging zijn natuurlijk welkom.

Onze club valt en staat met de inzet van onze vrijwilligers. Zonder deze mensen was, en is, er geen SKF. Wij met z’n allen zijn SKF. Wij samen moeten het doen, voor onszelf en voor onze clubgenoten.

Laten we er met z’n allen de schouders onder zetten en trots zijn op onze vereniging… het grote SKF!

Met vriendelijke groeten,

Marc Sassenus

(Voorzitter)