Inschrijving Wiltschutbeker 2022 geopend

Beste Sportvrienden,

Een volgende brief vanuit de organisatie van de Wiltschutbeker als opvolging van de vorige brief waarin een oproep hadden geplaatst voor mensen die wilden helpen en de vraag om interesse kenbaar te maken om te
kijken of er voldoende interesse was om dit toernooi weer te organiseren.
Op alle twee de vlakken zijn er positieve ontwikkelingen te melden. De broers Martijn en Dicky de Jong (voormalig Wiltschut kampioenen) hebben aangegeven hun hulp aan te bieden rondom de organisatie van de
Wiltschutbeker. Uiteraard zijn we hier blij mee en namens alle deelnemers dank ik Martijn en Dicky van harte. Verder hebben we vanuit diverse verenigingen berichten mogen ontvangen dat er interesse is om met 1 of
meerdere teams deel te nemen aan de Wiltschutbeker editie 2022. Gezien de getoonde interesse hebben we goede verwachtingen dat er voldoende teams ingeschreven zullen worden om het toernooi doorgang te laten
hebben.
Vandaar ook deze nieuwe brief met de mededeling dat de inschrijving nu officieel geopend is, net als bij voorgaande edities kan dit via de website www.wiltschut.nl. Ook teams die zich al hadden aangemeld via een
mail willen we vragen om de inschrijving formeel te maken middels het formulier op de site! We verwachten wel dat er iets minder teams zullen zijn als voorgaande edities en willen de inschrijving dan ook
open houden tot 8 mei 2022 om vervolgens in de week van 22 mei (een weekje later als origineel gepland) te starten met de poule-fase van het toernooi waarna we doorgaan richting de knock-out fase. Hierbij streven we
er nog steeds naar om de finale uiterlijk 8 juli 2022 te spelen. Vanuit de organisatie gaan we nog kijken naar de regelementen en of deze nog (kleine) aanpassing behoeven,
we zullen in ieder geval gaan kijken naar een aangepast voorgifteschema aangezien er enkele competitieklassen zijn weggevallen t.o.v. van de laatste editie.

Net als voorgaande edities wordt het toernooi is ingedeeld aan de hand van licenties welke verbonden zijn aan de competitieklasse waarin iemand uitkomt en het winstpercentage. Win je twintig procent of minder van de
partijen in de competitie dan krijg je een lagere licentie, win je tachtig procent of meer dan krijg je een hogere licentie. Zoals gebruikelijk worden de licenties automatisch berekend naar aanleiding van je percentage in de
competitie. Denk eraan, de competitie is nog niet afgelopen dus de licentie die na 8 mei op de website staat vermeld is de geldende licentie!
Spelers die niet tot uw vereniging behoren of spelers die geen competitie hebben gespeeld (maar wel lid zijn van afdeling Gelre) kunnen alleen maar telefonisch of per mail (beker@wiltschut.nl) worden opgegeven bij de
organisatie. Als de indeling rond is, kunnen spelers alleen nog maar telefonisch of per mail worden toegevoegd aan de teams, pas na terugmelding vanuit de organisatie is een speler ook gerechtigd om te spelen.

Bij het opgeven waar mogelijk meerdere mogelijkheden als thuisspeelavond opgeven, geef vervolgens bij ‘Opmerkingen’ de voorkeursavond aan.
Geef tevens bij ‘Opmerkingen’ aan op welke avonden het team eventueel verhinderd is. De organisatie zal hier waar mogelijk rekening mee houden. Het is in principe niet mogelijk wedstrijden uit de vervolgrondes te
verzetten, voor specifieke gevallen zullen we per geval bekijken of er een uitzondering kan worden gemaakt. We hopen u allemaal te zien strijden om de befaamde Wiltschutbeker! Laten we er met zijn allen een mooie editie van maken.

Michel Ebben, Martijn en Dicky de Jong