Bericht Stichting Toptafeltennis SKF

In het afgelopen seizoen zijn we met sponsoren, speelsters, bestuur van de vereniging en als bestuur onderling op verschillende momenten in gesprek geweest om als stichtingsbestuur naar ons bestaansrecht te kijken. Onze toegevoegde waarde moet aantoonbaar zijn/blijven en zo ook binnen en buiten de vereniging gevoeld en uitgedragen worden. Sportief perspectief, beschikbare financiën (sponsoren/partners) en een bemenste vrijwilligersorganisatie zijn andere factoren die ons besluit in belangrijke mate bepalen.

Alles overziend hebben we begin juni besloten om definitief te stoppen met de activiteiten van de stichting zoals deze de afgelopen vijf jaar in volle omvang zijn verricht. Ons besluit hebben we op het slotevent van TableTalk aan de aanwezige sponsoren meegedeeld. Wij hebben hen bij die gelegenheid tevens om hulp gevraagd om onze gedane toezegging aan dames 1 om komend seizoen met een minimumbudget met het geformeerde damesteam op eredivisieniveau door te kunnen gaan, om te kunnen zetten in definitieve afspraken. Concreet hebben we hen gevraagd om zonder grote tegenprestatie (anders dan een logo op de website en een bestaand reclamebord in de zaal) ons met een bijdrage te steunen. Dat tezamen met de financiering afkomstig vanuit het vergoedingenbeleid van de vereniging zou voldoende moeten zijn om de contracten op te kunnen maken. Het is bijzonder en veelzeggend voor de ondervonden steun van de sponsoren dat deze week vrijwel een ieder zijn bijdrage aan de “zachte landing” heeft toegezegd, zodanig dat ook het Jeugdsportfonds nog op een bijdrage mag rekenen. Daar mogen wij allen heel blij mee zijn!

Mochten zich geen verder ontwikkelingen voor doen c.q. zich geen opvolgers voor ons aandienen, dan zullen wij de stichting per 30 juni 2018 liquideren. We kijken terug op een prachtige periode waarin we veel zaken hebben kunnen verbinden en realiseren!

Bestuur Stichting Toptafeltennis SKF

Ronald van Roon, Gert Albers en Gert de Man