Belangrijkste punten ALV

Dinsdag 28 juni vond er een ALV plaats. hierbij de belangrijkste punten:

– Jeffrey en Sander Vonk hebben, als opdracht voor school, de afgelopen weken gekeken naar de gang van zaken rondom sponsoring binnen SKF. Ook hebben ze nog een reclamebord verkocht!

– De nieuwe website, gebouwd door Gina en afgestemd met Hartger, wordt gelanceerd;

– Het jaaroverzicht van 2015 wordt besproken;

– Kees geeft een toelichting op de jaarcijfers 2015. Omdat er niet genoeg mensen waren voor in de kascontrolecommissie konden de cijfers nog niet definitief worden afgetikt. Dit zal in de ALV van december a.s. gebeuren;

– Voor de kascontrolecommissie zijn unaniem Gertjan van der Wal en Kevin van de Lustgraaf benoemd. Met Wim Wesselo erbij bestaat deze commissie nu uit drie man.

– Gert de Man geeft een update over de stand van zaken van de stichting;

– Pieter van den Berg is als aspirant lid toegetreden tot het bestuur. Samen met Diederik zal hij zich ontfermen over de portefeuille Jeugd. Wim Verzijl zal de posten Breedtesport en Prestatiesport voor zijn rekening nemen;

– Met de komst van Menno van Eek en het oppakken van meerdere taken door Dicky de Jong is begonnen met het herstructurering bij de jeugd.