Beste mensen,

Zoals jullie ongetwijfeld uit de media hebben vernomen zijn er een aantal versoepelingen van de regels m.b.t. de problemen met het coronavirus teruggedraaid. Deze aanpassingen treffen ook de sportverenigingen. De gedachte van ons kabinet is om directe sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Deze nieuwe maatregelen treffen niet onze sport maar wel het samenzijn als toeschouwer en na het spelen. De belangrijkste maatregel is dat we onze bar de komende 3 weken geheel moeten sluiten (vanaf 29 september gerekend).

Naast de al geldende regels zijn de volgende regels in dat verband van toepassing:

– de bar en kantine zijn geheel gesloten (dus ook voor koffie, snoep etc.)
– spelers dienen zo spoedig mogelijk na de wedstrijd/training het pand te verlaten
– er mag wel worden gedoucht en omgekleed maar de voorkeur gaat uit om dit thuis te doen
– na een competitiewedstrijd hebben de spelers maximaal 1 uur om te douchen, aan te kleden
en eventueel zelf meegenomen eten en drinken te nuttigen. Denk ook aan de de regels
t.a.v. het aantal mensen dat tegelijk mag douchen en in de kleedkamers aanwezig mag zijn.
– toeschouwers zijn niet toegestaan.

Een kort overzicht van de nieuwe maatregelen die de NTTB ons heeft toegestuurd vinden jullie hieronder.

Wij zullen ons aan de regels moeten houden en vertrouwen erop dat een ieder van ons beseft dat deze regels er niet zijn om de regels zelf, maar om ons enigszins te kunnen beschermen tegen verdere besmettingen met het Coronavirus.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking en voor vragen of verdere uitleg kunnen jullie altijd met het bestuur contact opnemen.

Namens het bestuur.
Marc Sassenus

————————
Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Indien er geen coach is, wijs dan maximaal één ouder als teambegeleider aan.

Voor een totaal overzicht van alle maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport