Ons bereikte het droevige bericht dat Willem Hartog is overleden. Vooral de oud gedienden van de club zullen hem herinneren. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.