Tot ons verdriet hebben wij vernomen dat op 24 mei is Bertus van Ingen overleden. Bertus is in het verleden heel actief geweest voor onze club.  De afgelopen jaren zagen we hem niet zoveel meer, maar hij is altijd lid gebleven en droeg SKF nog altijd een warm hart toe. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.