Contributie

* Senioren € 160
* Jeugd € 145
* 60+ € 145
* Basisleden € 51
* Donateurs € 15
* Bedrijvencompetitie € 200,- per team per jaar.

Genoemde bedragen zijn inclusief de basiscontributie (en toeslag sportverzekering) die verschuldigd is aan de NTTB en aan de afdeling Gelre.

Basisleden hebben recht op de volgende faciliteiten: nieuwsbrief, lidmaatschap NTTB/Gelre, verzekeringen (WA en ongevallen), algemene activiteiten (bijv. ledenvergadering, feestavond) en interne toernooien. Donateurs hebben recht op toegang tot algemene activiteiten.

Er gelden de volgende gezinskortingen over de basiscontributie (niet over de competitietoeslag): het tweede (jongste) gezinslid betaalt 75% van de contributie, het derde en volgende gezinslid 50% van de contributie.

De contributie wordt per kwartaal of per jaar vooraf middels een automatische incasso geheven.

De gemeente Veenendaal kent een zogenaamde geld terug regeling voor mensen die (tijdelijk) de contributie van hun lidmaatschap niet kunnen betalen. Deze regeling is specifiek voor mensen met een inkomen op het minimum niveau. De uitvoering hiervan is in handen van de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Veenendaal. Deze regeling kent geen onderscheid in leeftijd (gezin, alleenstaande ouders, 65+). Zie voor meer informatie de gemeentelijke stimuleringsregeling onder het kopje Subsidies en Ondersteuning op www.veenendaalsport.nl en www.veenendaalpas.nl.

Daarnaast kent de Gemeente Veenendaal nog het Jeugdsportfonds Veenendaal. Deze regeling is specifiek voor jeugd tot 18 jaar. Zie voor meer informatie www.veenendaalsport.nl onder Jeugdsportfonds Veenendaal.