Bestuur

<center><font size="3">Marc Sassenus</font></center>

Marc Sassenus

Voorzitter

Gebouw en bar
0344-689903
marc.skf
@gmail.com

<center><font size="3">Gina van Poolen</font></center>

Gina van Poolen

Secretaris

Secretariaat, communicatie en sportzaken
06-18590709
info@ttv-skf.nl

<center><font size="3">Kees Verzijl</font></center>

Kees Verzijl

Penningmeester

Fondsenwerving
06-83996519
penning
meesterskf
@gmail.com

<center><font size="3">Marc van den Berg</font></center>

Marc van den Berg

Algemeen bestuurslid

Kascontrolecommissie

<center><font size="3">Wim Wesselo</font></center>

Wim Wesselo

Communicatie

<center><font size="3">Gina van Poolen</font></center>

Gina van Poolen

Bestuurslid


06-18590709
info@ttv-skf.nl

<center><font size="3">Dicky de Jong</font></center>

Dicky de Jong

Communicatie prestatiesport, jeugd en social media
<center><font size="3">Henk Brouwer</font></center>

Henk Brouwer

Externe communicatie
<center><font size="3">Menno van Eek</font></center>

Menno van Eek

Externe communicatie jeugd
<center><font size="3">Jeffrey Vonk</font></center>

Jeffrey Vonk

Social media

Ledenadministratie

<center><font size="3">Mees Anbeek</font></center>

Mees Anbeek

Ledenadministrateur

Prestatiesportcommissie

Diverse functies prestatiesport

Technische commissie jeugd

Diverse functies jeugd

Ontspanningscommissie

<center>Marc van den Berg</center>

Marc van den Berg

Algemeen lid

Recreantencommissie

Trainers recreanten

Senioren commissie

Kleding en materialen

Sponsorcommissie

<center>Kees Verzijl</center>

Kees Verzijl

Bestuurslid

0318-821772
cverzijl55@ziggo.nl

<center>Vacature</center>

Vacature

Trekker Commissie
<center>Marc Sassenus</center>

Marc Sassenus

Algemeen lid
<center>Vacature</center>

Vacature

Coördinator geldgenererende acties

Tafeltennis Overdagcommissie

Bedrijvencompetitie commissie

Klankbordcommissie

De klankbordcommissie is een commissie voor bestuur en leden. Voor het bestuur om een klankbord te zijn voor beleidsstukken en ingewikkelde/gevoelige besluitvorming. Voor de leden als men niet naar een bestuurslid/commissielid wil stappen en toch graag met iemand van gedachten wil wisselen over een bepaald onderwerp. De gebruikelijke communicatiekanalen binnen de vereniging blijven een eerste ingang.

Vertrouwenspersoon NTTB

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de NTTB. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de tafeltennissport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?
Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar uit de tafeltenniswereld te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de tafeltennisbond.

Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld. Bij Torenstad in Zutphen heb ik eredivisie gespeeld. Ik maakte op mijn achttiende de overstap naar de Duitse Bundesliga. Daar heb ik nog drie jaar gespeeld.

Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen bij de NTTB op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de NTTB om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via 06 – 481 717 26. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)