Het hebben van een eigen bar is voor een vereniging heel plezierig, zowel qua gastvrijheid als qua inkomsten. Het biedt leden en bezoekers de mogelijkheid om een drankje en/of een hapje te bestellen. De bemensing van de bar en het “doen” van een bardienst is een verantwoordelijke aangelegenheid. Producten en geld dienen goed te worden beheerd en de bar/keuken dient schoon te worden achtergelaten.

De recreanten, Tafeltennis Overdag, Bedrijvencompetitie en jeugd zorgen via eigen roostering voor een voldoende barbezetting op hun speeltijdstippen. De roostering op competitie speeldagen/-avonden van de senioren, voor toernooien en bij sociale activiteiten vindt centraal plaats via een coördinator. Competitiespelers zijn daarbij verplicht om circa 2x per jaar een bardienst te draaien.

Om het barproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en om zo min mogelijk verspilling te hebben aan bier, snacks en andere zaken hebben we voor de drukke momenten (competitie op maandag- en vrijdagavond, competitie landelijk zaterdag, toernooien, sociale activiteiten) een vaste barcrew  geformeerd van circa 12 mensen die jaarlijks 6-8 keer bardienst draaien Dit bespaard de club veel geld. Wil je ook deelnemen aan deze barcrew? Neem dan contact op met Florian Scholten of Alice van Dorp.

Sinds 2002 kent SKF een beleid sociale hygiëne, waaronder o.m. een bestuursreglement “alcohol in de sportkantine” en huis- en gedragsregels.

Barkeepers kunnen via de site van het NOCNSF een IVA certificaat behalen. Dit is de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken.

Barrooster

 • 17 januari
 • 24 januari
 • 31 januari
 • 7 februari
 • 14 februari
 • 21 februari
 • Florian
 • Johan en Mariska
 • Gert-Jan
 • Alice en René
 • Jan en Luc
 • Dick